Wel of niet horeca en recreatie, in Natuurgebied Moerenburg ?

De tegenwind voor het initiatief van horecaondernemer Paul de Kanter op het waterzuiveringsterrein in Moerenburg neemt toe. De druk op de eigenaar, waterschap De Dommel, om de zaak open en om te gooien ook. De Kanter wil op de locatie een combinatie van horeca met mogelijk een stadsstrand en educatieve voorzieningen tot stand brengen. Het waterschap steunt hem, maar concrete afspraken laten nog op zich wachten. Lees hierover alles terug in het Brabants Dagblad.Omwonenden zijn ongerust, ze vrezen voor overlast door verkeer, parkeren, geluid en openingstijden van de horeca en aantasting van het landelijk karakter.Bronvermelding. Text: Brabants Dagblad 19 okt. 2017