Straatbeeld: de Koopvaardijstraat ziet er anders uit nu er huizen gesloopt zijn

 

Daar waar nu al een groot nieuwbouw appartementencomplex gebouwd is genaamd De Koopvaardij en daarnaast komt dan “de Mersjant” Nu al weer twee maanden later zie je van deze oude huizen en loodsen die er stonden niets meer van terug alles is gesloopt en is nu klaar voor nieuwbouw dat er binnenkort komt te staan. 
 
Meer over deze nieuwbouwprojecten die nu bezig zijn in de Koopvaardijstraat kunt u terug zien en lezen op deze pagina van Mijnpiushaven.

 

Text en fotografie: Freddie de Roeck / Mijnpiushaven.nl
Publicatiedatum 29 mei 2021