DE OVERKANT GROEN & ZUIVER: NIEUW MOOI BESTEMMINGSPLAN VOORMALIGE WATERZUIVERING MOERENBURG

DE OVERKANT, GROEN & ZUIVER

Visie voormalige rioolwaterzuivering Moerenburg door architecten Paul Cleuren en Marc Melissen. Waterschap De Dommel, eigenaar van de voormalige rioolwaterzuivering in Moerenburg, heeft onlangs ondernemers gevraagd een voorstel te doen voor de exploitatie van het terrein. Paul Cleuren en Marc Melissen hebben deze gelegenheid aangegrepen om een totaalplan te ontwikkelen.Graag zouden we in contact komen met geïnteresseerden om het plan samen verder uit te werken.

Het terrein van het historisch rioolgemaal Moerenburg ligt op het grensvlak tussen stad en
land, een perfecte locatie voor recreatie en kleinschalig wonen en werken in een groene en rustige
omgeving. Ons voorstel betreft de plaatsing van tiny houses en/of tiny offices, het herbestemmen van
de bestaande monumenten met een tentoonstellingsruimte voor de geschiedenis van de
rioolwaterzuivering, en de ontwikkeling van een horecavoorziening met speeltuin en aanlegsteiger.
Dit alles samengebracht in een landschapspark.

In de verbeelding zijn de verschillende onderdelen geïllustreerd.
Verdere uitleg en contact: http://www.melissen.info/portfolio/visie-moerenburg-2019
Volledig Visiedocument: https://we.tl/t-lMUvnyBfEu